• Tác dụng chữa bệnh của cây rau dền gai

    PhunuNet 04/05
    Rau dền c nguồn gốc ở Mỹ chu nhiệt đới v cận nhiệt đới, nhưng rau dền l một loi hầu như hiện diện khắp tất cả Chu lục, v sự hiện diện ny như một loi cỏ hoang dại độc hại. N c thể l một loi cỏ dại nghim trọng cho việc trồng tỉa ở Chu . Ở Campuchia, rau dền gai được gọi l Pti banlar v tro của n đ được…
    30 ↑